Przetarg nieograniczony- „Leasing operacyjny używanego samochodu ciężarowego do zbiórki i przewozu odpadów komunalnych”

Przedmiot zamówienia:Leasing operacyjny używanego samochodu ciężarowego do zbiórki i przewozu odpadów komunalnych

Rodzaj zamówienia: dostawa

Tryb: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

farmularz ofertowy

oświadczenie dot. wykluczenia

oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej

pytania i odpowiedzi

pytanie i odpowiedź

Na podstawie art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający podaje następujące informacje:

Otwarcie ofert

W zakresie złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, dotyczącego wykluczenia wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza wyjaśnienie w powyższej kwestii:

art. 24 ust. 1 pkt 23- wykluczenie

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia