Przetarg nieograniczony – dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95

Przedmiot zamówienia: Dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95

Rodzaj zamówienia : dostawa

Tryb : przetarg nieograniczony

 

 

W związku z błędami w rozdziale XI SIWZ- Opis sposobu obliczania ceny, Zamawiający zamieszcza poprawne brzmienie w/w rozdziału:

Na podstawie art. 86 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający podaje następujące informacje:

W zakresie złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, dotyczącego wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza wyjaśnienie w powyższej kwestii:

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zamieszcza się Zawiadomienie o wyborze oferty: