PN-01-2/2019 Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do zbiórki i przewozu odpadów komunalnych