Wymiana części płotu boiska szkolnego i elewacji sali gimnastycznej

Wymiana części płotu boiska szkolnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców
Wielkopolskich w Pakości wraz z wykonaniem elewacji sali gimnastycznej.