SEGREGUJMY ODPADY !!!

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących gospodarki odpadami na samorządach spoczywa obowiązek uzyskania odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych w poszczególnych latach. W 2019 r ustawodawca  określił poziom recyklingu 40 %  ilości zbieranych odpadów komunalnych, w  2020 r wymagany poziom recyklingu wynosi 50 %. Segregując odpady mamy bezpośredni wpływ na koszty ich zbiórki i wysokość opłat za składowanie. Spróbujmy wspólnie ograniczać koszty poprzez zmniejszanie ilości odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych).

 

Bardzo zachęcamy Mieszkańców Gminy i Miasta Pakość do segregacji odpadów. Na terenie całej gminy istnieją punkty do selektywnej zbiórki odpadów. Zachęcamy  do wrzucania odpadów do pojemników zgodnie z oznaczeniem.

 

Ponadto zachęcamy do segregacji odpadów tych mieszkańców, dla których mini PSZOK-i są odległe przez segregację na terenie posesji.

 

Prosimy zainteresowanych o odbiór worków do gromadzenia odpadów segregowanych w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00 w siedzibie Spółki ul. Inowrocławska 14 w Pakości pokój nr 117.Worki w siedzibie  Spółki będą wydawane  do 30 kwietnia 2019r.W kolejnych miesiącach worki zostawiane będą przez pracowników odbierających odpady na terenie posesji w ilości odpowiadającej ilości worków odebranych z odpadami.

 

Worki do selektywnej zbiórki odpadów posiadają następujące oznaczenia:

1. tworzywa sztuczne i drobny metal (kolor żółty)

2. papier i tektura (kolor niebieski)

3. szkło (kolor zielony)

4. odpady biodegradowalne (kolor brązowy)

5. pozostałe odpady nienadające się do segregacji- zmieszane- wyłącznie pojemnik

 

Worki przeznaczone do segregacji w/w odpadów są wydawane bezpłatnie.