Modernizacja wodociągów

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zostały podjęte działania w zakresie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Jankowskiej.

Zakres wykonywanych prac obejmuje wymianę:

  • rur od wody surowej na odcinku od studni głębinowych do Stacji Uzdatniania Wody oraz zwiększenie ich średnicy,
  • agregatów głębinowych o większej wydajności,
  • rur w studniach głębinowych wraz z osprzętem,
  • odcinków rur wodociągu tłocznego,
  • zasuw i zaworów w punktach newralgicznych,
  • złóż filtracyjnych,
  • szafy sterowniczej dla agregatów głębinowych.

 

Działania te mają na celu podniesienie skuteczności przesyłania wody, a także zmniejszenie awaryjności. Celem przedsiębiorstwa jest zapewnienie komfortu odbiorcom oraz odpowiedniego ciśnienia, jakości i ilości wody w każdych warunkach.

 

Z powodu przeprowadzanej modernizacji mogą wystąpić chwilowe spadki ciśnienia wody oraz może dojść do pogorszenia się jakości przesyłanej wody. Za utrudnienia bardzo przepraszamy.