Kontrola PPIS na składowisku

W związku z kontrolą przeprowadzoną na składowisku odpadów w Giebni przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu, zamieszczamy protokół z w/w kontroli.

Protokół