Badania nowego wodociągu przy ul. Mogileńskiej i ul. Mogileńskiej – Jankowo w Pakości