Adaptacja pomieszczeń socjalnych kotłowni przy ul. Jankowskiej 37 na mieszkanie służbowe