FIAT DUCATO MAXI

          Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o.  dokonało zakupu fabrycznie nowego samochodu Fiata Ducato Maxi przeznaczonego do selektywnej zbiórki odpadów. Zakupiony pojazd zastąpi wyeksploatowany, 18-letni samochód użytkowany dotychczas.