Główne działy

Prezes Zarządu Spółki – Wiesław Nurski
telefon 52 351 85 20

 

Szef Produkcji i Usług – Roman Marciniak

telefon 52 351 85 20 wew. 13

 

Zakład Wodno-Kanalizacyjny i Energetyki Cieplnej
Kierownik Karol Nowicki
telefon 52 351 85 20 wew. 13

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Kierownik Henryk Waszak
telefon 52 351 85 20 wew. 14

 

Zakład Gospodarki Odpadami
Kierownik inż. Piotr Szal
telefon 56-42-935

 

Księgowość i rozliczenia
Główny księgowy mgr Marek Szymborski
telefon 52 351 85 20 wew. 22

rozliczenia i płace wew. 11

windykacja Wspólnot Mieszkaniowych wew. 19

 

Dział administracyjno-kadrowy i BHP
mgr Joanna Skunicka
telefon 52 351 85 20 wew. 10

 

Transport, odśnieżanie i oczyszczanie miasta
Myjnia samochodowa
telefon 52 351 85 20 wew. 18