Świadczymy usługi wywozu nieczystości płynnych

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. dokonało zakupu nowej beczki asenizacyjnej o pojemności 5 000 l.

i zaprasza do korzystania z usług wywozu nieczystości płynnych.

 

Cennik : 16,70 zł / m³                                                                                             

                   2,16 zł / km