Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. rozszerza swoją działalność !!!