Ogłoszenie dotyczące jakości wody

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. informuje, że  w dniu 04.07.2019r. oraz 05.07.2019r. doszło do naruszenia związanego z nielegalnym poborem wody z hydrantu w ul. Jankowskiej, co wpłynęło na jakość dostarczanej wody dla odbiorców miasta i gminy Pakość. Ponadto, prace związane z zagęszczaniem gruntu podczas przebudowy DW  nr 255 relacji Pakość – Strzelno również wpływają niekorzystnie na jakość wody. Pogotowie techniczne Zakładu Wod.-Kan, prowadzi działania na terenie miasta i gminy w celu przywrócenia odpowiedniej jakości.  Dnia 04.07.2019r. Pracownicy Pogotowia Technicznego przeprowadzali płukanie sieci wodociągowej do godziny 22:00.

Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie wszystkich przypadków związanych z czasowym pogorszeniem się jakości wody pod numery alarmowe: 691 463 147 lub 609 732 136.

Za utrudnienia przepraszamy