Oferta zakupu samochodu dostawczego

W związku z planowanym zakupem samochodu dostawczego, Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę samochodu o parametrach technicznych opisanych w załączonej specyfikacji.

Oferta winna zawierać parametry techniczne samochodu, gwarancję (min. 5 lat) oraz cenę netto i brutto (wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego).

Termin złożenia oferty: do dnia 18 grudnia 2018r.

Jednocześnie zastrzegamy możliwość odstąpienia od zakupu w przypadku wyceny samochodu przekraczającej możliwości finansowe spółki.

 

Osoba do kontaktu: Pani Barbara Cyganek tel. 601-558-955

Specyfikacja techniczna