Nowe okno lub drzwi … ?

Przedsiębiorstwo, na zlecenie Gminy Pakość, dokonuje wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych, stanowiących gminny zasób nieruchomości. Procedura przeprowadzana jest na podstawie „Regulaminu konserwacji i wymiany stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych Gminy Pakość”.

Najemców przedmiotowych lokali, chcących wymienić elementy wyeksploatowanej stolarki na koszt Gminy Pakość, obowiązuje następująca droga postępowania:

1. najemca składa wniosek w siedzibie Przedsiębiorstwa, wskazując w nim jakich elementów stolarki wniosek dotyczy,
2. pracownik PUG informuję lokatora o terminie dokonania wizji lokalowej, celem potwierdzenia słuszności wniosku,
3. w wyznaczonym terminie, komisja złożona z pracowników Przedsiębiorstwa kwalifikuje (bądź nie) do wymiany dane okno lub drzwi,
4. w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zostaje on wprowadzony na listę oczekujących do realizacji,
5. o porządku na liście decyduje kolejność składania wniosków,
6. w momencie rozpoczęcia wymiany stolarki, pomijane są wnioski najemców posiadających zaległości z tytuły nie uiszczania opłat związanych z użytkowaniem lokalu.