Modernizacja kotłowni przy ul. Jankowskiej 37 w Pakości

W związku z 20-letnią eksploatacją osiedlowej kotłowni przy ul. Jankowskiej 37 zaopatrującej w ciepło na cele centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej osiedle mieszkalne „Kujawskie” w Pakości, Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. podjęło decyzję o jej modernizacji.

Remontowana kotłownia wyposażona była w trzy kotły firmy Viessmann, jeden kocioł gazowy o mocy 895 kW oraz dwa kotły gazowo-olejowe o mocy 975 kW każdy.
Po opracowaniu przez firmę Promar Sp. z o.o. z Bydgoszczy dokumentacji technicznej obiekt został całkowicie zmodernizowany wraz z ustaleniem nowego bilansu cieplnego z Q=2845 kW na Q=1930 kW.

Zmodernizowana kotłownia wyposażona została w 4 obiegi pompowe:
● obieg I – sieć c.o. o parametrach 90/70°C i mocy Q=1 050 kW zaspokajająca potrzeby cieplne centralnego ogrzewania dla 12 budynków mieszkalnych
● obieg II – sieć c.o. o parametrach 90/70°C i mocy Q=710 kW zaspokajająca potrzeby cieplne centralnego ogrzewania dla 5 budynków mieszkalnych oraz pawilonu handlowego;
● obieg III – sieć c.w.u. o parametrach 90/70°C i mocy 150 kW doprowadzająca ciepło do 3 indywidualnych węzłów 2-stopniowych z zasobnikami, zlokalizowanych w 3 budynkach mieszkalnych;
● obieg IV – instalacja c.o. w budynku kotłowni o parametrach 90/70°C i mocy Q=50 kW, składająca się z grzejników oraz aparatury grzewczo-wentylacyjnej.
W kotłowni zainstalowane zostały 3 nowe kotły, dwa kondensacyjne o łącznej mocy Q=1150 kW oraz jeden niskotemperaturowy gazowo-olejowy o mocy Q=780 kW.

Do wymuszenia obiegu czynnika grzewczego, zaprojektowanych zostało 10 pomp obiegowych o najwyższej sprawności z rodziny Wilo-Stratos.

Napełniania instalacji i kotłów odbywa się wodą uzdatnioną przez stację uzdatniania wody składającą się ze zmiękczacza typ DUET 115 Performa firmy Techwater oraz filtru mechanicznego typ Cintropur NW25 1” firmy Techwater.
– Zabezpieczenie przed wypływem niespalonego gazu realizowane będzie przez aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej (ASBIG) produkcji GAZEX.

Modernizacja kotłowni Przedsiębiorstwa Usług Gminnych w Pakości zakończona na przełomie listopada i grudnia br., powinna ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zapotrzebowania na ciepło, a korzyści z tego płynące będziemy mogli obserwować w nadchodzących latach eksploatacji systemu.