INFORMACJA DLA ODBIORCÓW W SPRAWIE JAKOŚCI WODY

Dotyczy: Informacja do Odbiorców w sprawie jakości wody

 

 

   W odpowiedzi na liczne e-mailowe, telefoniczne zapytania odbiorców dotyczące gorszej jakości wody Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości informuje że, dochodzi do chwilowych zanieczyszczeń, które spowodowane są pracami drogowymi na odcinkach drogi DW 255 z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu zagęszczająco – wibracyjnego. Prace te prowadzone są bezpośrednio nad siecią wodociągową magistralną w ulicy Jankowskiej, Lipowej, Św. Jana, Szerokiej oraz Rynek. Powoduje to odrywanie osadów i zanieczyszczanie wody. Każdorazowo i niezwłocznie służby techniczne działu wodociągów reagują na zgłoszenia i przystępują do czynności w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Płukania odcinków sieci prowadzone są również w godzinach nocnych. Woda tłoczona do sieci

z wszystkich stacji uzdatnia wody spełnia wymogi sanitarne.