Akty prawne

Akty prawne obowiązujące w poszczególnych działach Przedsiębiorstwa:

1. Zespól eksploatacji i remontów wod.- kan. i CO

a) Zarządzenie wewnętrzne Nr 6/2012 z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie ceny zrzutu nieczystości płynnych w punkcie zlewnym w Pakości przy ul. Topolowej:

§ 1.

Z dniem 1 lipca 2012 roku wprowadzam cenę zrzutu nieczystości płynnych w punkcie zlewnym w wysokości 7,38 brutto za 1m3.

§ 2.

Traci moc zarządzenie wewnętrzne Nr 10/2011 z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie ceny zrzutu nieczystości płynnych w punkcie zlewnym
w Pakości przy ul. Topolowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 roku.

b) Zarządzenie wewnętrzne Nr 18/2011 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zryczałtowania opłat jednorazowych związanych z obsługą sieci wod.-kan. treść…

c) Zarządzenie wewnętrzne Nr 4/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie opłat za wydanie warunków technicznych, uzgodnienia dokumentacji projektowych oraz za opinię o stanie technicznym istniejących zbiorników bezodpływowych i możliwości skierowania ścieków z nieruchomości. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
treść…

d) Zarządzenie wewnętrzne nr 23/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zasad dotyczących wypożyczania sprzętu będącego własnością PUG Sp. z o.o. Załącznik nr 1 część I

● ROM 400 150/50 – do ciśnieniowego czyszczenia rur o średnicy do 300 mm z pracownikiem 130,00 zł brutto/godzinę

● Przepychacz model K 1500-SP – do spiralowego czyszczenia ruro średnicy od 70 do 250 mm z pracownikiem 107,00 zł brutto/godzinę

● Druty długości 1,5 m do przepychania rur kanalizacyjnych 37,00 zł brutto/godzinę

● Ubijak spalinowy z pracownikiem 68,00 zł brutto/godzinę

● Hydrauliczny młot udarowy z pracownikiem 82,00 zł brutto /godzinę

e) Zarządzenie wewnętrzne Nr 16 /2012 r. z dnia 18 grudnia 2012 roku Dyrektora Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości w sprawie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych czytaj…

2. Zespół organizacji, windykacji i wspólnot mieszkaniowych

a) Zarządzenie wewnętrzne nr 36/2005 z dnia 21.12.2005r. dyrektora PUG Sp. z o.o. w sprawie prowizji od wpłat gotówkowych dokonanych przez członków wspólnot mieszkaniowych

3. Zespół utrzymania nieruchomości

a) Zarządzenie wewnętrzne nr 25/2008 z dnia 22.12.2008r w sprawie ustalenia ceny wywozu nieczystości stałych komunalnych wywożonych z pojemników SM 110L, SM 240L, SM 1100L i 550L

Z dniem 01.01.2009 r. wprowadzam cenę wywozu nieczystości stałych komunalnych gromadzonych w pojemnikach:

● Pojemnik SM 110L – 9,50 zł brutto za jednorazowy wywóz,

● Pojemnik SM 240L – 18,50 zł brutto za jednorazowy wywóz,

● Pojemnik SM 550L – 32,00 zł brutto za jednorazowy wywóz,

● Pojemnik SM 1100L – 61,00 zł brutto za jednorazowy wywóz,

b) Zarządzenie wewnętrzne nr 1/2013 z dnia 9 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia ceny najmu sprzętu treść…

c) Zarządzenie wewnętrzne nr 9/2009 z dnia 14.04.2009 r. w sprawie ustalenia ceny wywozu pojemnika do gromadzenia nieczystości stałych o pojemności 120 L

● Wprowadzam cenę 10,50 zł brutto za wywóz pojemnika do gromadzenia nieczystości stałych o pojemności 120 L

d) Zarządzenie wewnętrzne nr 10/2009 z dnia 29.05.2009 r. w sprawie ceny sprzedaży worków do selektywnej zbiórki odpadów

● Wprowadzam cenę 1,00 zł brutto za jeden worek foliowy do gromadzenia odpadów selektywnych

Wszelkie informacje o aktualnych cenach usług świadczonych przez PUG Sp. z o.o. oraz treść w/w zarządzeń znaleźć można w siedzibie firmy w odpowiednich działach.


Zarządzenie nr 23/09 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 23 lipca 2009 r. zmieniające zarzadzenie w sprawie stawek czynszu za najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Pakość
Treść zarządzenia


Zarządzenie wewnętrzne nr 5/2009 r. z dnia 12 marca 2009 roku Dyrektora Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości w sprawie opłaty za zaświadczenie dotyczące użytkowania oraz badań wody z wodociągu miejskiego
Treść zarządzenia

NUMER KONTAKTOWY


52 351 85 20