W związku z objęciem powiatu inowrocławskiego tzw. czerwoną strefą informujemy, iż przyjmowanie interesantów oraz obsługa w kasie przedsiębiorstwa odbywa się w godzinach 10.00 – 12.00. Prosimy o załatwianie większości spraw drogą elektroniczną, telefoniczną lub za pomocą operatora pocztowego.